Quy trình xin giấy phép tổ chức sự kiện – Mới nhất 2024

Để có thể tổ chức được sự kiện, đơn vị tổ chức phải được cơ...

Lễ kỷ niệm thành lập công ty Sconnect 9 năm

Ngày 17/09/2023 vừa qua, công ty Sconnect đã tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm...

Dịch vụ cho thuê ca sĩ tại Hà Nội

Bạn cần thuê ca sĩ biểu diễn cho sự kiện của doanh nghiệp? Bạn từng...

Kịch bản lễ kỷ niệm thành lập công ty: Timeline & Kịch bản MC

Để xây Timeline lễ kỷ niệm thành lập công ty Kịch bản MC lễ kỷ...